Performanca e funeralit të varrimeve
Maintalstraße 1
96247 Michelau in Oberfranken, Deutschland

Tel: +49 (0) 17 41 00 66 37
E-Mail: avnielezi@live.de
Internet: www.funerali-elezi.eu

Sipas Përgjegjës të 10 paragrafi 3 faqe interneti: Avni Elezi (adresa lart)
Njoftimi i detyrimit: Pavarësisht kontrollit të kujdesshëm të supozojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme.

Janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura.

www.funerali-elezi.eu nuk merr asnjë përgjegjësi për përshtatshmërinë, saktësinë ose cilësinëe informacionit të dhënë. Të ballafaquar www.funerali-elezi.eu ekip pretendimet e përgjegjësisë, të cilat i referohen materiale ose natyrës jomateriale të shkaktuara nga përdorimi ose mospërdorim tëinformacionit të paraqitur ose nga përdorimi i informacionit të gabuar dhe jo tëplotë janë të përjashtuara.

Të gjitha ofertat nuk janë detyruese dhe pa detyrim!
www.funerali-elezi.eu rezervon të drejtën për të ndryshuar një pjesë ose të gjithë ofertën pa paralajmërim tëveçantë për të plotësuar të fshini apo publikimin përkohësisht ose përgjithmonë.

www.funerali-elezi.eu është në ankth për t’u marrë parasysh në të gjitha botime të drejtat e autorit e grafika të përdorura, dokumenteve të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste, për të përdorur grafika e tij, dokumente të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste apo të përdorin grafike, dokumente të shëndoshë licencës pa , sekuenca video dhe tekste.

Te drejtatë për çdo material tëkrijuar nga www.funerali-elezi.eu mbeten vetëm me autorët e këtyre faqeve. çdo dublikim ose përdorimin e grafika të tilla, dokumente të  shëndoshë, sekuenca video dhe tekste të tjera në publikimet elektronike apo të shtypura nuk lejohet pa lejen e autorëve.