Skip to content Skip to footer

Anordnung der Dokumentation

Wir sorgen auch für die notwendigen Unterlagen, um den Verstorbenen innerhalb von 24 Stunden an den richtigen Ort zu bringen.

Me përvojë mbi 20 vjeçare për transportin e kufomave.

Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si:
Transportin e të ndjerit, Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë!

Telefon: +49174 1006637
WhatsApp: +49174 1006637